DE BINCKHORST

Opdrachtgever : BLEND Vastgoed bv, G&Y Real Estate Projects bv
Periode : maart 2013 – maart 2014
Opdracht : Herontwikkeling - transformatie – haalbaarheidsonderzoek

GALDEIJ & YONG heeft samen met BLEND de haalbaarheid onderzocht van de transformatie van het kantoor De Binckhorst (Den Haag) naar 174 zelfstandige woonruimtes voor studenten. Dit onderzoek heeft bestaan uit een financiële analyse (business case) alsmede de technische planvorming, en het vergunningen traject met betrekking tot de Ruimtelijke Ordening.