PROJECTONTWIKKELING & CONSULTANCY

Op een transparante en gefaseerde wijze begeleiden wij onze klanten in het proces, binnen de disciplines projectmanagement, ontwikkelingsmanagement en projectontwikkeling.

HIER ZIJN WE GOED IN
GALDEIJ & YONG heeft zich binnen het vastgoedvak gespecialiseerd in de disciplines projectmanagement, ontwikkelingsmanagement voor beleggers en ontwikkelende partijen en projectontwikkeling.

ONZE OPDRACHTGEVERS
GALDEIJ & YONG beschouwt de eindgebruikers als zijn klant, dit kan zijn de huurder dan wel de eigenaar van het vastgoed. Maar ook de overheid, woningbouw corporaties, aannemingsmaatschappijen en ontwikkelaars behoren tot onze opdrachtgevers.

PROJECTONTWIKKELING & CONSULTANCY
GALDEIJ & YONG ontwikkelt in opdracht van derden vastgoed en projecten. Onze meerwaarde zit in de transparante en gefaseerde wijze waarop wij onze diensten aanbieden. Door gefaseerd de (her)ontwikkelingspotentie voor bestaande en nieuwe vastgoedproducten in kaart te brengen, uit te werken en te realiseren, blijft het transformatieproces qua geld, tijd en kwaliteit, goed beheersbaar. De opdrachtgever hoeft daarbij geen eigen organisatie op te bouwen dan wel volledig afhankelijk te zijn van een ontwikkelaar. Wij doen dit op basis van een managementtarief met daaraan gekoppeld een prestatiebonus of op basis van een vaste fee.